Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Barnskötare/elevassistent

Här kan du läsa om utbildningen barnskötare/elevassistent som en yrkesutbildning.

Längd
Ca 61 veckor

Poäng
Totalt 1540

Studieform
Klassrum och flex

Omfattning
Heltidsstudier

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bra grund för arbetet som barnskötare eller elevassistent samt en förberedelse för yrkesexamen eller för högskolestudier till förskolelärare eller fritidspedagog. Utbildningen består av en gemensam basutbildning och sedan väljer eleven inriktning: barnskötare/elevassistent.

Barnskötare

En barnskötare arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens jobb. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att klara undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Elevassistenten kan också vara en extra undervisningsresurs i klassrummet, på raster och på fritids.

Utbildningsform

Det här är en yrkesutbildning. Det innebär att utbildningen innehåller både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. En yrkesutbildning består av minst 15 procent APL där du lär dig yrket med stöd av en handledare. Här får du den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Efter utbildning

Du som läst inriktningen barnskötare kan jobba i till exempel kommunala eller privata förskolor eller inom personal- och föräldrakooperativ.

Har du i stället valt inriktningen elevassistent kan du exempelvis arbeta inom skolverksamhet eller på fritidshem.

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.
  • Har du kurser som kan tillgodoräknas kommer detta att påverka din studietakt.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 oktober och stänger 15 november.

Utbildningen startar i januari 2025.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Etnicitet och kulturmöten100
Grundläggande vård och omsorg100
Hälsopedagogik100
Introduktion40
Kommunikation
100
Komvuxarbete100
Lärande och utveckling
100
Människors miljöer100
Pedagogiska teorier och praktiker100
Pedagogiskt ledarskap100
Specialpedagogik100
Svenska som andraspråk 1
100

Totalt

1140

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande
100
Pedagogiskt arbete
200
Skapande verksamhet100

Totalt

400

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande
100
Pedagogiskt arbete
200
Specialpedagogik 2100

Totalt

400

Frågor?

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?