Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vård och omsorg – Undersköterska

Här kan du läsa om utbildningen vård och omsorg - undersköterska som en yrkesutbildning. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service.

Längd
Ca 77 veckor

Poäng
Totalt 1500

Studieform
Klassrum eller flex

Omfattning
Heltidsstudier

Om utbildningen

Under utbildningen studerar du människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du kommer att få lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och få kunskaper om hur människor reagerar då de är sjuka eller hamnar i svåra situationer. Vård och omsorgsutbildning för vuxna vänder sig till dig som vill ha ett arbete där människan står i centrum.

Under utbildningen kommer du att få hjälpa till med personlig vård, utföra både medicintekniska, samt administrativa och sociala uppgifter. Du kommer också lära dig att planera, genomföra och dokumentera arbetet. Under din utbildning finns möjlighet till stödjande insatser utifrån dina behov och förutsättningar. 

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vilket innebär att du kommer vara ute på en arbetsplats och få nyttiga erfarenheter inom yrket. Det ger dig också goda möjligheter att skapa kontakter med arbetsgivare för framtiden. Inför varje APL-period ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret som du beställer via polisen.

Utbildningsform

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Efter utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer med funktionsvariation.

En certifierad utbildning

Den här utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen säkerställer att du får de kunskaper som arbetsgivarna i branschen efterfrågar.

Logotyp Vård- och omsorgscollege

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.
  • Har du kurser som kan tillgodoräknas kommer detta att påverka din studietakt.

Ansökan

Ansökan stängde 15 april.

Utbildningen startar i augusti, vecka 33.

Kurser i utbildningen

KurserPoäng
Anatomi och fysiologi 150
Anatomi och fysiologi 250
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
Gerontologi och geriatrik100
Hälso- och sjukvård 1100
Hälso- och sjukvård 2100
Introduktion40
Omvårdnad 1100
Omvårdnad 2100
Psykologi 150
Psykiatri 1100
Psykiatri 2100
Social omsorg 1100
Social omsorg 2100
Vård- och omsorg (specialisering) eller komvuxarbete100
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Samhällskunskap 1a150
Totalt1540

Frågor?

Kerstin Larsson

Svenska som andraspråk

Victoria Norberg

Yrkeslärare

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?