Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Barnskötare/elevassistent

Här kan du läsa om utbildningen barnskötare/elevassistent som en kombinationsutbildning.

Längd
80 veckor

Poäng
Totalt 1600

Studieform
Klassrum

Omfattning
Heltidsstudier

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bra grund för arbetet som barnskötare eller elevassistent samt en förberedelse för yrkesexamen eller för högskolestudier till förskolelärare eller fritidspedagog. Utbildningen består av en gemensam basutbildning och sedan väljer eleven inriktning: barnskötare/elevassistent.

Barnskötare

En barnskötare arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens jobb. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att klara undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Elevassistenten kan också vara en extra undervisningsresurs i klassrummet, på raster och på fritids.

Utbildningsform

Det här är en kombinationsutbildning. En kombinationsutbildning är till för dig som vill lära dig svenska och ett yrke samtidigt. Du studerar både i skolan och på en arbetsplats. I skolan har du en språklärare som lär dig svenska och en yrkeslärare som lär dig yrket. På arbetsplatsen har du en handledare som visar dig hur det praktiska arbetet går till.

Efter utbildning

Du som läst inriktningen barnskötare kan jobba i till exempel kommunala eller privata förskolor eller inom personal- och föräldrakooperativ.

Har du i stället valt inriktningen elevassistent kan du exempelvis arbeta inom skolverksamhet eller på fritidshem.

Förkunskaper

  • Kunskaper i svenska motsvarande sfi-kurs C.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 oktober och stänger 15 november.

Utbildningen startar i januari 2025.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Etnicitet och kulturmöten100
Grundläggande vård och omsorg100
Hälsopedagogik100
Kommunikation
100
Komvuxarbete100
Lärande och utveckling
100
Människors miljöer100
Orienteringskurs200
Pedagogiska teorier och praktiker100
Pedagogiskt ledarskap100
Specialpedagogik100

Totalt

1200

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande
100
Pedagogiskt arbete
200
Skapande verksamhet100

Totalt

400

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande
100
Pedagogiskt arbete
200
Specialpedagogik 2100

Totalt

400

Frågor?

Sidan uppdaterad: 2024-05-10

Hittade du det du sökte på sidan?