Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vård och omsorg - Undersköterska

Här kan du läsa om utbildningen vård och omsorg - undersköterska som en yrkesutbildning. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service.

Ansök till vuxenutbildningen

Du ansöker genom en webbansökan hos vuxenutbildningen i Karlstad. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansökningsperiod och start

Ansökningsperiod

Start

15 maj - 15 juni

Augusti, vecka 33

Längd

Ca 77 veckor

Poäng

Totalt 1500

Studieform

Klassrum eller flex

Omfattning

Heltidsstudier

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.
  • Har du kurser som kan tillgodoräknas kommer detta att påverka din studietakt.

Om utbildningen

Under utbildningen studerar du människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du kommer att få lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och få kunskaper om hur människor reagerar då de är sjuka eller hamnar i svåra situationer. Vård och omsorgsutbildning för vuxna vänder sig till dig som vill ha ett arbete där människan står i centrum.

Under utbildningen kommer du att få hjälpa till med personlig vård, utföra både medicintekniska, samt administrativa och sociala uppgifter. Du kommer också lära dig att planera, genomföra och dokumentera arbetet. Under din utbildning finns möjlighet till stödjande insatser utifrån dina behov och förutsättningar. 

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vilket innebär att du kommer vara ute på en arbetsplats och få nyttiga erfarenheter inom yrket. Det ger dig också goda möjligheter att skapa kontakter med arbetsgivare för framtiden. Inför varje APL-period ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret som du beställer via polisen.

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens.

Efter utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer med funktionsvariation.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg (specialisering) eller komvuxarbete

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Totalt antal poäng

1500

I utbildningen ingår också kurserna:

Kurs

Poäng

Introduktion

40

Logotyp Vård- och omsorgscollege

En certifierad utbildning

Vård och omsorg - Undersköterska på Komvux Karlstad är certifierat av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen säkerställer att du som elev får de kunskaper som arbetsgivarna i branschen efterfrågar.

Kontakt

Eva Bornström

Svenska/svenska som andraspråk

Victoria Grundtman

Yrkeslärare

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

Hittade du det du sökte på sidan?