Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

ÅVC Våxnäs
I Karlstads kommun finns det sex återvinningscentraler: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse, Vålberg och Molkom.

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Det är viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

I Karlstad finns många platser där du kan sortera ditt skräp, på de större återvinningscentralerna (ÅVC), lokala återvinningsstationer (ÅVS) och fastighetsnära insamlingar.

Här lämnar du ditt avfall

Det finns totalt sex återvinningscentraler för dig som bor i Karlstads kommun: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse, Vålberg och Molkom. Vid kommunens återvinningscentraler lämnar du till exempel lysrör glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester, bekämpningsmedel, trasiga möbler, kyl- och frys, spisar, datorer och annan elektronik och cyklar. 

Kommunens återvinningscentraler (ÅVC)

Vid återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar. Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen.

Leta upp din lokala återvinningsstation (ÅVS) på Förpackningsinsamlingens hemsida

Företag får bara lämna sitt avfall på Djupdalen.

Fastighetsnära insamling

För de fastighetsägare som vill finns det möjlighet att börja källsortera fastighetsnära. Exempelvis har Karlstads Bostads AB källsortering av förpackningar och tidningar i anslutning till sina fastigheter. Ofta är det billigare för fastighetsägaren att källsortera jämfört med att kasta allt avfall osorterat, och enklare för dem som bor i fastigheten att göra sin insats för miljön.

Läs mer om fastighetsnära insamling

Återanvändning av avfall eller schaktmassor

För att få hantera eller återanvända avfall eller överblivna schaktmassor  finns en del att tänkta på. Det kan krävas anmälan till miljöförvaltningen. 

Läs mer om att använda avfall och massor

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den