Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Luftkvaliteten i Karlstad

Luftmätningar

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer vid Rådhuset, på Hamngatan och på Drottninggatan. Aktuella halter av av kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar (PM10) kan ses via länkarna nedan. 

Aktuella mätningar

På Hamngatan, ett stenkast från centralstationen, mäts kvävedioxid, svaveldioxid och partikelhalter.

Kvävedioxidhalter (NO2) på karlstadluft.se

Svaveldioxid (SO2) på karlstadluft.se

Partiklar (PM10) på karlstadluft.se

Luftkvalitet mäts även timme för timme i ett stort antal svenska tätorter.

Naturvårdsverket visar mätresultat i realtid