Tillstånd, regler och tillsyn

Serveringstillstånd alkohol

Karlstads kommun - arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd.

Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

I alkohollagen finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till. Länk till alkohollagen.

Ansökan

Kontakta oss i god tid för att få information om serveringstillstånd. Från komplett ansökan tar det cirka tre veckor att handlägga ett stadigvarande serveringstillstånd och cirka fem till tio dagar för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Länk till checklista för serveringstillstånd

Hos oss ansöker du bland annat om

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

För att minska riskerna i samband med alkohol ska all servering ske med ansvar och omdöme. Varje år vecka 17, anordnas utbildningen ansvarsfull alkoholservering. Här får du och din personal lära sig mer om risker med alkoholrelaterat våld i samband med servering och kunskaper om alkohollagen.

Läs mer om ansvarsfull alkoholservering

Tillsammans arbetar vi för en narkotikafri krogmiljö! Krogar mot knark är en samverkan mellan några av stadens krogar och restauranger, Karlstads kommun och polismyndigheten. 

Läs mer om Krogar mot knark

Blanketter och e-tjänster för ansökan

Här finns blanketter och e-tjänster för ansökan av olika serveringstillstånd och även anmälningar gällande befintliga tillstånd.

För att kunna använda e-tjänsterna för anmälningar och ändringar  behöver du vara registrerad som webbkund. Att vara webbkund är kostnadsfritt. De personer som kan bli webbkunder är de som är firmatecknare. För att bli registrerad som webbkund och få inloggningsuppgifter skickar du e-post till serveringstillstand@karlstad.se kom ihåg att ange namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

Läs mer om e-tjänster för serveringstillstånd.

Med anledning av coronaviruset: nya regler för restauranger och krogar

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Avgift för ansökan om serveringstillstånd ska betalas i samband med att ansökan lämnas in

Ansökningsavgiften ska betalas in till Karlstads kommun innan handläggning av ditt ärende påbörjas. Om du betalar via bankgiro ska kvitto bifogas till ansökningsblanketten. På kvittot ska det framgå sökande bolag och organisationsnummer. Du kan även välja att betala via Swish, ange organisationsnummer.

Vilket belopp du ska betala in kan du se i "Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, öl och tobak", finns under rubriken "Kommunens riktlinjer och avgifter" längre ner på sidan.

Ansökningsavgiften betalas in på:

Bankgiro: 405-2213.

OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande bolag och organisationsnummer.

Swish: 123 664 91 98. Ange organisationsnummer.

Kvitto på betalning ska skickas din till nedanstående e-post.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig gärna. E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Vid nyansökan ingår tre prov i ansökningsavgiften.

Vid andra ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska sökanden genomföra kunskapsprov innan ansökan beviljas.

Vid ändring i befintligt bolag kan du visa dina kunskaper i svensk alkohollagstiftning på två olika sätt:

 • Bifoga anmälan till en lärarledd krögarutbildning och efter kursens slut skicka en kopia av diplomet till oss.
 • Gör kunskapsprov hos oss. Kostnaden är 1000 kr per person och provtillfälle, , betalas in till:
 • Bankgiro: 405-2213. OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande och restaurangen.  
 • Swish: 123 664 91 98. Ange sökande och restaurang.
 • Kvitto på betalning ska skickas in till serveringstillstand@karlstad.se

Detta ska du som krögare anmäla i förväg enligt alkohollagen 9:11 till kommunen, efter det att stadigvarande serveringstillstånd beviljats

 • Serveringsansvarig personal
 • Kontaktuppgifter
 • Avbrott i verksamheten
 • Ägarförändring i bolaget
 • Ändring i styrelsen
 • Ändring i inriktning
 • Ändring av öppettider (ej av tillfällig art)
 • Ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet
 • Teckningsrätt. Någon ny eller någon som tas bort

Kommunens riktlinjer och avgifter

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen i Karlstads kommun.

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, öl och tobak

Restaurangregister

I registret kan du se alla restauranger i Karlstad med serveringstillstånd.

Länk till restaurangregistret.

Kontakt

Kontaktcenter: 054-540 00 00.

E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, serveringstillstånd och tillsyn, 651 84 Karlstad.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter utifrån gällande dataskyddslagstiftning. Vill du veta mer kan du läsa här.

Om du vill spela musik

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt.

Uppdaterad den