Tillstånd, regler och tillsyn

Serveringstillstånd alkohol

Karlstads kommun - arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd.

Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

I alkohollagen finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till. Länk till alkohollagen.

Information om en timmes längre öppettid utöver ordinarie tid

Prövotiden för att ha öppet en timme längre än ordinarie tid löper ut den 30 april 2021. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om förlängd prövotid från 1 maj 2021 till 30 april 2022 på grund av pandemin. De som är intresserade av att ansökan om detta kan göra det via e-tjänst eller blankett. Kostnad är 3 800 kronor. Det krävs ordningsvakter för att ha öppet efter normaltiden som är 01.00.

När du söker tillstånd, tänk på att ansökningsavgiften inte återbetalas om du återtar din ansökan.

Restriktioner med anledning av Covid -19

För aktuell information om vad som gäller, besök Folkhälsomyndighetens hemsida.

Länk till information om gällande restriktioner på folkhälsomyndighetens hemsida

Serveringstillstånd alkohol

Kommunens riktlinjer och avgifter

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen i Karlstads kommun

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, öl och tobak

Restaurangregister

I registret kan du se alla restauranger i Karlstad med serveringstillstånd.

Länk till restaurangregistret.

Kontakt

Kontaktcenter: 054-540 00 00.

E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, serveringstillstånd och tillsyn, 651 84 Karlstad.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter utifrån gällande dataskyddslagstiftning. Vill du veta mer kan du läsa här.

Om du vill spela musik

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt.

Uppdaterad den