Arkitektur Karlstad

För dig som är entreprenör eller byggherre finns arkitekturdokumentet Arkitektur Karlstad. Dokumentet beskriver hur vi på kommunen arbetar med arkitekturfrågor och är fullt med kunskap och råd som ska fungera som underlag för dialoger mellan dig och kommunen inför nybyggnationer.

{"X":0.2225,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}
Vinnaren av arkitekturpriset 2018. Löfberg fastigheter för flerbostadshusen vid Pråmkanalen. Bild: Felix Gerlach/Tengbom arkitekter

Arkitekturpresentation i samband med bygglov

När du gör en bygglovsansökan för större projekt, exempelvis flerbostadshus, ska den innehålla en arkitekturpresentation. Vad presentationen ska innehålla beskrivs på sidan 15 i dokumentet.

Hur tog vi fram Arkitektur Karlstad?

När vi förtätar och bygger nytt ska det göras med hänsyn till omgivningen. Vi värnar om parker och grönska och tar vara på det unika i Karlstads stadsmiljö.

2018 lämnades ett politiskt initiativ från den då styrande majoriteten för att stärka arkitekturens ställning i Karlstad. Initiativet ledde till att Stadbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att:

  1. Beskriva hur Karlstads kommun idag ger arkitekturfrågorna plats i samband med nya och/eller förändrade byggnader och bebyggelseområden.
  2. Ta fram förslag på hur arkitekturfrågorna kan bli mer konkreta och realiserade i markanvisnings- detaljplane- och bygglovsprocessen inför nya byggnader/bebyggelseområden.
  3. Lyfta fram arkitekturfrågorna i översiktsplanen samt utveckla visionsarbetet för god arkitektur och stadsbyggnad (”Stadsbyggnadsvision”).

Arkitektur Karlstad är ett resultat av detta uppdrag och ska ses som en beskrivning av hur kommunen arbetar med arkitektur. Dokumentet bildar grund för dialog mellan byggherre och kommunen.

 

Råd och anvisningar för balkonger

Ett fördjupningsdokument för Arkitektur Karlstad har tagits fram. Syftet med denna skrift är att öka intresset och förståelsen för balkongers påverkan på en byggnads eller ett bostadskvarters arkitekturupplevelse. En balkong gör till skillnad mot flertalet andra byggnadsdelar en relativt stor väsentlig funktionell, teknisk och gestaltningsmässig påverkan.

Skriften vänder sig till den som letar efter goda utformningsråd, önskar få inspiration eller vill veta mer om vilka krav som kan ställas på en ny balkong för en befintlig byggnad. Utgångspunkten för detta arbete är Arkitektur Karlstad. Bildmaterialet är i huvudsak hämtat från Karlstad, men med vissa undantag hämtade från andra städer.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024