Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ensam är inte stark - bli ett klimatsmart företag

Vi står tillsammans inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och en bättre miljö för oss alla. Vi i Karlstads kommun tror att vi gör det bäst tillsammans, att vi alla har förmågan och kraften att bidra, att varje steg vi tar räknas. Både enskilt och tillsammans.

Ett steg vi till ta tillsammans med er som företag eller organisation är att skriva lokala klimatkontrakt, som en del av något större - att vi gemensamt arbetar för att Karlstad ska vara klimatneutralt till år 2030.

Vad är ett lokalt klimatkontrakt?

Ett lokalt klimatkontrakt är ett avtal som skrivs mellan Karlstads kommun och er som företagare eller organisation. Företag och organisationer kan genom att skriva på ett lokalt klimatkontrakt för satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030, ansluta sig till initiativet och vara en del av resan mot ett klimatneutralt Karlstad. Att skriva på kontraktet innebär att man står bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad och att man antar klimatutmaningar för sitt företag eller sin organisation.

Varför ska vi vara med?

Som företag och organisation är det en överlevnadsfråga – möjligheten att vara relevant när världen ställer om. När du har skrivit på ett lokalt klimatkontrakt är du en del av satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030, och får tillgång till ett nätverk, stöttning och inspiration för er att hitta nya strategier och affärsmodeller, som hjälper er att framtidssäkra ert företag eller er organisation. Ensam är inte stark i omställningen.

Syftet med lokala klimatkontrakt som finns i flera städer i Sverige är att ta sig an utmaningarna med gemensam kraft, hitta kreativa möjligheter på svåra frågor och kroka arm i klimatarbetet. Nätverket som bildas fungerar också som ett bollplank med gemensam agenda för att ta Karlstad, medborgare, företag och samhälle in i framtiden. Nätverket ska även fungera som en gemensam arena för klimatutmaningen med möjlighet att inverka på, och påverka konsumenter, verksamheter/ företag samt kommunens utveckling.

Vi kommer också att synliggöra företagen som är med i arbetet med klimatkontrakt och lyfta dessa i olika sammanhang, för att sprida de insatser som görs.

Sidan uppdaterad: 2023-07-11

Hittade du rätt information på sidan?