Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet i Karlstad. Rådet består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Näringslivsrådet är ett sätt för oss i kommunen att få veta företagarnas perspektiv. Ledamöterna får säga sin mening och tycka till i frågor som rör tillväxt. Rådet är en remissinstans under kommunstyrelsen.

Ledamöter

Kommunalrådet Frida Nilsson (C) är ordförande och Alexander Torin (M) är vice ordförande. Näringslivsstrateg Henrik Degert Grahn och näringslivsstrateg Marianne Andersson sitter även med i rådet.

Karlstadsföretagarna i näringslivsrådet:

Susanne Falkmar, LBC Frakt i Värmland AB

Kontakt: susanne.falkmar@lbcfrakt.com

Susanne har en bred erfarenhet från många olika branscher och jobbar sedan 5 år som ekonomichef på LBC Frakt i Värmland. LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med cirka 50 anslutna åkerier och över 350 anställda kan LBC Frakt erbjuda allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning. LBC Frakt ligger också i framkant inom transportbranschen när det gäller omställningen till hållbara alternativ vilket sker med ny fordonsteknik och bränslen med låga CO2-utsläpp.

De branscher och företag som Susanne jobbat i är bland annat transportbranschen, gymnasie- och yrkeshögskola, gaming/tv-spel, hotell och restaurang, el- och stadsnät, Ericsson och stålindustrin. Rollen har oftast varit som ekonomichef och bolagen har haft olika ägarstrukturer.

– Att få bidra med erfarenheter från olika branscher där samverkan med kommunen varit nödvändig och hur det rent konkret gått till vill jag gärna vara med och bidra med i näringslivsrådet.

Malin Lundberg, platschef på Nöjesfabriken

Kontakt: malin@nojesfabriken.se

Nöjesfabriken är en anläggning som startades i oktober 2003 och har sedan dess vuxit mycket. Malin blev involverad i driften 2011. Fabriken rymmer allt från bowlingarena till flera stora scener och restauranger. Målet är att alltid kunna vara så flexibel som möjligt så att lokalerna kan användas till många olika evenemang, allt från små konferenser till nattklubb och stora mässor – som Värmlands bokfestival. På Nöjesfabrikens scener kan man hitta både nationella och internationella artister, band och dj:ar och Nöjesfabrikens besökare kommer från hela Norden.

– Jag brinner naturligtvis för att våra gäster ska trivas, men det börjar alltid med personalen, vi har blivit en plantskola för unga utan erfarenhet som ska ut i yrkeslivet och mitt mål är att kunna visa att man kan jobba i vår bransch, göra karriär och se en framtid där. Utveckling, utbildning och framtidstro inom vår bransch är nyckelorden för mig och efter denna svåra period känns det som om vi kan klara vad som helst. Mjuka värden vinner alltid i längden då man jobbar med människor.

– Jag är mycket glad över att jag nu ska få möjlighet att delta i ett sammanhang som binder samman flera branscher och där jag får möjlighet att lära mig mer.

Per Edsgård, Edsbergs Gård AB

Kontakt: edsbergsgard@gmail.com

Per äger tillsammans med sin bror Edsbergs Gård som ligger i Segerstad, 15 km från Karlstad centrum, där driver de företaget Edsbergs Gård AB som omfattar växtodling, uppfödning av ekologiska grisar samt en gårdsbutik. Dessutom består verksamheten av skogsbruk samt uthyrning av lokaler och bostäder. Per har drivit gården och dess verksamheter sedan 1981 och utvecklat det genom åren.

– Jag blev nominerad till näringslivsrådet, vilket känns hedrande. Karlstads kommun är en bra kommun att leva och bo i, det är viktigt att kommunen och näringslivet har en bra dialog och att näringslivet har kommunen med sig. Jag väljer av den anledningen att engagera mig i näringslivsrådet.

Johan Lundin, Redpill Linpro

Kontakt: johan.lundin@redpill-linpro.com

Johan är regionschef och VD för Redpill Linpro Karlstad. Varje enhet är ett eget bolag och i Karlstad är de 30 stycken. Som VD ansvarar Johan för försäljning och rekrytering för att bolaget ska kunna växa.

– Jag gillar företagande och tror att jag har något att tillföra utifrån allt jag gått igenom. Sen blir man ju smickrad när man blir nominerad och tillfrågad och då ställer man upp.

Mirja Saarväli, Ellevio

Kontakt: mirja.saarvali@ellevio.se

Mirja Saarväli är chef för Nätutveckling Mellansverige inom Ellevio och ansvarar för 30-tal ingenjörer, som brinner för att skapa förutsättningar för en av vårt lands stora utmaningar nämligen elektrifieringen. Mirja har idag två roller på Ellevio. Dels som ledare för sin organisation men också som intern förändringsledare med fokus på kollektiv intelligens.

Ellevio har stor verksamhet i Värmland, med drygt 200 anställda. Merparten sitter på kontoret i Karlstad, där också driftcentralen för hela Ellevios elnät finns.

- Jag blev smickrad att bli tillfrågad och hoppas att jag ska kunna bidra med mina erfarenheter och samtidigt lära från andra. Det är kul att vara aktiv och bidra i regionens framtid, något jag saknat efter jag lämnat den offentliga verksamheten. Jag hoppas vi i rådet ska kunna bidra med idéer som ökar förståelsen för behovet i näringslivet och vad kommunen kan skapa för förutsättningar för lokal utveckling som i förlängningen kan skapa jobb och samhällsnytta.

Henrik Haltorp, Indumate Karlstad

Mer information kommer.

Örjan Molander, Westerlunds Guld

Mer information kommer

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

18 Maj 2024