Krisberedskap hos näringslivet

Med en god planering ökar möjligheten att ditt företag både kan klara er verksamhet under en kris och att ni kan bidra till att samhället fortsätter fungera.

Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering. Att kontinuitetsplanera är ett sätt att säkerställa att din verksamhet kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler planerar stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar sina förbundskommuners arbete med krisberedskap. De beskriver vad företag kan göra och ger tips om stöd ni kan använda i planeringen.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024