Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än hos apoteken. Här kan du läsa om vad som gäller för försäljningen.

Om du vill börja sälja receptfria läkemedel behöver först anmäla det till Läkemedelsverket. Hur anmälan går till och vilka uppgifter som ska lämnas kan du läsa om på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också anmälningsformulär.

Du som säljer receptfria läkemedel ska känna till reglerna kring försäljningen. Du har alltid ansvar för att lagstiftningen följs på ditt försäljningsställe. Läkemedel får till exempel inte säljas till den som är under 18 år. Rådgivning får inte ges utan kunden ska hänvisas till ett apotek för farmaceutisk rådgivning. Hantering och exponering måste också ske på rätt sätt.

Egenkontroll

Du måste ha ett egenkontrollprogram som beskriver rutinerna för försäljningen av receptfria läkemedel. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljningsställe, och finnas lätt tillgängligt för all personal. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för

  • Hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket.
  • Kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd.
  • Mottagningskontroll.
  • Exponering och förvaring av läkemedel.
  • Saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera).
  • Hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats.
  • Dokumentation för spårbarhet och reklamationer.
  • Utbildning av personal.
  • Kontroll av åldersgräns.
  • Att och hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

Så går vår kontroll till

Miljöförvaltningen besöker alla verksamheter som anmält till Läkemedelsverket att de säljer receptfria läkemedel. Vid kontrollen använder vi en checklista och en vägledning som Läkemedelsverket har tagit fram. Efter besöket får företaget en rapport som sammanfattar resultatet. Om det fanns brister vid första besöket kontrollerar miljöförvaltningen att de rättas till. Vid allvarliga brister, eller brister som inte åtgärdas, skickas ärendet vidare till Läkemedelsverket som då kan besluta om åtgärder.

Miljöförvaltningen besöker varje försäljningsställe minst en gång vart tredje år.

Avgifter för försäljning av receptfria läkemedel

Miljöförvaltningen tar ut en årlig avgift för kontrollen. I dagsläget motsvarar avgiften 1,5 timme per år med en timtaxa på 1227 kronor, det vill säga 1840 kronor per år. Utöver det ska alla försäljningsställen betala en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Om miljöförvaltningen konstaterar brister som kräver uppföljande kontroll tar vi ut en avgift som motsvarar den faktiska kostnaden för den uppföljande kontrollen.

Sidan uppdaterad: 2023-04-25

23 September 2023