Krogar mot knark

Tillsammans arbetar vi för en narkotikafri krogmiljö. Krogar mot knark är en samverkan mellan några av stadens krogar och restauranger, Karlstads kommun och polismyndigheten.

Samarbetet i Krogar mot knark regleras i avtal. En viktig del i avtalet är de slumpmässiga drogtesterna på krogpersonal som genomförs i samarbete med Clarahälsan. Karlstad är bäst i landet att genomföra drogtester i den omfattning som görs.

Alla krogar med serveringstillstånd är välkomna att delta.

Krogar mot knark är ett nationellt nätverk som finns i 65 kommuner och syftar till att genom samverkan mellan krogar, polis och kommun försvåra och minska narkotikaanvändning i krogmiljö. Krogar mot knark i Karlstad startade upp 2005 och 2006 permanentades arbetsmodellen. Krogar mot knark i Karlstad består idag av en styrgrupp med representanter från polis, krogar och kommun.

Utbildning

Årligen hålls en utbildning där du får mer kunskap om hur narkotikapåverkade personer ser ut och vilka beteenden som är kopplade till narkotikaanvändning. Utbildningen vänder sig till de krogar som är med i nätverket. Vi vill att du ska vara motiverad och ha kunskapen att reagera när du ser något misstänkt på din arbetsplats.

För att få bort knarket från krogen behövs gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, inte minst polisen.

Om du vill ansluta dig till Krogar mot knark, eller har frågor om nätverket och utbildningen, kontakta samordnare

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024