Tillsynsavgifter för dig som driver hälsoskydds-verksamhet

Miljöförvaltningen gör tillsynsbesök på hälsoskyddsverksamheter i Karlstad. Det handlar bland annat om kontroller på skolor, förskolor, tatuerings- och piercingsverksamheter och bassängbad.

Miljöförvaltningen kontrollerar att miljölagstiftningen följs hos dig. För det tar vi ut en avgift, en så kallad tillsynsavgift. I avgiften räknas bland annat tid för tillsynsbesök, restid, förberedelsetid, granskning av handlingar och uppföljning in.

Företag med stora risker får betala mer

Anmälningspliktiga verksamheter, som skolor och förskolor, tatuerings- och piercingsverksamheter och bassängbad som är öppna för allmänheten, betalar också en årlig taxa, som baseras på hur stor risken med verksamheten är.

Det innebär att verksamheter med större risker får ökad tillsynstid och en högre årsavgift, medan andra får en oförändrad eller lägre tillsynstid.

Varför får mitt företag just den tillsynsavgiften?

Tillsynsavgiften är baserad på verksamhetens typ och omfattning. Andra faktorer som vägs in är bullerpåverkan, städrutiner och lokalernas ventilation.

Taggar för sidan

Tillsyn

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024