Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det.

Det är Räddningstjänsten Karlstadsregionen som ger tillstånd som för brandfarlig vara. De prövar då förutsättningarna för att hanteringen kan ske enligt de föreskrifter som finns.

Taggar för sidan

Brandskydd, sotning

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

23 September 2023