Explosiva varor

Du som hanterar och förvarar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Tillståndet är till för att myndigheterna ska kunna kontrollera att skyddet mot brand, explosion och stöld är tillräckligt.

Det är Räddningstjänsten Karlstadsregionen som ger tillstånd som för explosiv vara. De prövar då förutsättningarna för att hanteringen kan ske enligt de föreskrifter som finns.

Taggar för sidan

Brandskydd, sotning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

17 Juni 2024