Elsäkerhetsriktlinjer för konsulter och entreprenörer

Här hittar du dokument för ansvar och elsäkerhet inom Karlstads kommun. Dokumenten riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till kommunens egen personal.

Behöver du tillgång till övriga dokument, kontakta elsäkerhetssamordnare eller projektledare via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Elsäkerhetsriktlinjer

För andra frågor kring el och elsäkerhet, till exempel försäljning av elprodukter, finns mer informaton på Elsäkerhetsnätverkets webbplats:

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva
Byggprojekt
Fastighet
Lagar och regler
Tillsyn
Tillstånd

Sidan uppdaterad: 2023-08-22

3 Oktober 2023