Överklagan

Om du fått ett beslut från miljöförvaltningen som du tycker är fel kan du överklaga. Skriv vilket beslut du överklagar och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du behöver också beskriva varför varför du tycker att beslutet är fel.

Skicka eller lämna ditt överklagande till miljönämnden som vidarebefordrar det till länsstyrelsen. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit till miljönämnden inom tre veckor från att du fick beslutet.

Adress

Miljönämnden
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Det går även bra att skicka in överklagan via e-post till: miljoforvaltningen@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024