Ha koll på rutinerna genom egenkontrollprogram

Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att ingen blir sjuk eller lurad av dina livsmedel. Bra arbetssätt och tydliga rutiner i verksamheten leder till säkrare livsmedel och trygga och nöjda kunder som väljer att kommer tillbaka till just ditt företag.

Vad är egenkontrollprogram?

Alla som driver ett livsmedelsföretag ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hur livsmedel ska hanteras. Det kallas för egenkontroll. Egenkontrollprogrammet ska vara anpassat efter din verksamhet.

Vad ska ingå i mitt system för egenkontroll?

Ett system för egenkontroll ska innehålla ett antal grundläggande rutiner enligt något som kallas "God hygienpraxis" (GHP). Alla typer av livsmedelsverksamheter ska uppfylla dessa krav. Rutiner ska finnas för till exempel underhåll av lokalen, rengöring, temperaturprocesser, personlig hygien, kunskap och utbildning samt märkning och information. Vi har journalblad du kan få för att dokumentera dina temperaturkontroller.

Har du en mer omfattande hantering av livsmedel, till exempel tillagning av rått kött, nedkylning eller hantering av specialkost ska ditt system även bygga på principerna för HACCP. Behöver du hjälp kan du kontakta en livsmedelskonsult eller din branschorganisation.

Kunskap är grunden till bra egenkontroll

Att ha kunskap om livsmedelshygien är en förutsättning för att du ska kunna driva en livsmedelsverksamhet. Många livsmedel är känsliga och om maten hanteras på fel sätt kan det leda till att människor blir sjuka. Kunskapen som behövs kan du få på olika sätt. Det finns konsulter som håller kortare utbildningar inom livsmedelsområdet. Det finns också mer omfattande utbildningar och kurser på högskola och universitet samt yrkesutbildningar inom livsmedel.

Om du har anställd personal, eller någon annan som hjälper till, är det ditt ansvar att se till att de har lämplig utbildning, tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och är väl insatt i verksamhetens rutiner.

Taggar för sidan

Livsmedel

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024