Från engångs till flergångs

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya krav för verksamheter som serverar mat och dryck att erbjuda återanvändbara muggar och matlådor.

Miljöförvaltningen

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till miljöförvaltningen via mejl livsmedel@karlstad.se eller via telefon genom att ringa Kontaktcenter.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden serverar dryck/mat i en engångsförpackningar erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

Krav som ska uppnås

Nedan följer en lista på åtgärder du som livsmedelsföretagare ska följa för att minska användningen av engångsförpackningar:

 • Om din verksamhet är påverkad av den nya kraven behöver du se över ditt utbud av engångsförpackningar och se till att du kan erbjuda flergångsförpackningar.
 • De återanvändbara muggar och matlådor som ska erbjudas ska vara sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
 • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
 • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om:
  - den miljöpåverkan som användningen av engångsförpackningar har och
  - vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av engångsförpackningar.
  Se vårt förslag på informationsblad.

Vanliga frågor och svar

Engångsmatlådor

 • Engångsmatlådor är formgjutna eller mestadels oförändrade i formen efter att innehåller läggs till eller tas bort. Till exempel kan matlådan användas för snabbmat som måltider med kall eller varm mat, smörgåsar, wraps och sallader.
 • Behållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker och efterrätter omfattas.
 • Små lådor för såser, nötter etc räknas som en mindre engångsmatlåda och omfattas också av kravet.

Engångsmuggar

 • Engångsmuggar definieras som glas, koppar eller muggar som är avsedd för dryck (kall eller varm) som vanligtvis dricks direkt ur muggen. En mugg kan vara med eller utan lock.

Kraven gäller den som erbjuder fler än 150 engångsförpackningar per dag.

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material. Det enda undantaget är produkter gjorda i papper som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs.

Kraven omfattar inte:

 • den som serverar i en engångsmugg eller en engångsmatlåda som helt består av papper eller kartong och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. Detta gäller även eventuellt lock till förpackningen.
 • den som serverar i färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag. Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Om du inte omfattas av kraven behöver du skapa rutiner som säkerställer att du inte säljer fler än 150 engångsförpackningar per dag i genomsnitt.

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material.

Det enda undantaget är produkter gjorda i papper som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs. För att omfattas av det undantaget så får engångsmuggen eller engångsmatlådan av papper och kartong inte innehålla plast. Innehåller den till exempel en plastbeläggning eller ytskikt av plast är det en engångsplastprodukt eftersom den delvis innehåller plast.

Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår, och det spelar ingen roll om kunden äter på plats eller tar med sig maten/drycken. Även små förpackningar för exempelvis pizzasallad eller sås ska räknas in i det totala antalet.

En mugg eller en matlåda är i det här fallet en förpackning. Med återanvändbar förpackning avses en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

Ja. Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för konsumenten. Om du vill, så kan du använda vårt förslag på informationsblad.

Om din verksamhet omfattas av kraven och inte följer dessa kan verksamheten behöva betala en miljösanktionsavgift. Detta gäller från och med den 1 januari 2024.

Dokument och mer information

Taggar för sidan

Livsmedel

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

22 Juli 2024