Här finns PCB i byggnader

Du kan hitta PCB i fogmassor, golvmassor, isoleringsglasrutor och kondensatorer. PCB var vanligt i byggnadsproduktion mellan åren 1956-73, främst i hyreshus och industrifastigheter.

PCB är ett miljögift som har skadliga effekter på både djur och människor. Bland annat påverkas vårt centrala nervsystem.

PCB var vanligt i byggnadsproduktion mellan åren 1956-73 och därför finns problemen nästan bara i hyreshus och industrifastigheter byggda då. Användningen av PCB förbjöds 1972 men det finns fortfarande kvar i miljön på grund av sin kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

I fogmassor

PCB-haltiga fogmassor är polysulfidbaserade och tillverkade under perioden 1956-1973. Alla polysulfidbaserade fogmassor innehåller inte PCB. För att veta om fogmassa innehåller PCB måste man ta prov ur fogmassan och analysera det.

Utvändigt kan PCB finnas i fogar i tegelfasader, mellan betongelement i fasad och i loftgångar, runt fönster, runt dörrar och vid trappor.

Invändigt kan PCB finnas i fog vid till exempel trappelement av betong, invändigt mellan ytterväggars betongelement, runt partier och utfackningsväggar.

I golvmassor

PCB kan också finnas i plastbaserade golv från perioden 1956-1973, speciellt i plast som använts för halkfria golv i storkök och industri. Om sådana golv är inbyggda kan sanering vänta och göras i samband med andra åtgärder. Men om ett golv är öppet exponerat fungerar det som en öppen spridningskälla och bör snarast tas bort och hanteras som farligt avfall.

I isolerglasrutor

PCB ingår som mjukgörare i förseglingsmassa i isolerglasfönster från 1956-1973. Om isolerglasfönstret inte är svensktillverkat och från något av åren 1974-1980 kan förseglingsmassan innehålla PCB. Norska rutor kan ha PCB till och med 1975.

I kondensatorer

PCB kan finnas i kondensatorer i till exempel lysrörsarmatur, oljebrännare, tvättmaskiner, torktumlare och köksfläktar installerade till och med 1980.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

14 Juni 2024