Sanera PCB

Du som fastighetsägare måste sanera PCB om din byggnad har PCB-halter över 500 milligram per kilo (500 ppm). Anmäl din sanering till miljöförvaltningen senast tre veckor innan du börjar. Reglerna gäller inte småhusägare.

Du som äger byggnader som byggts eller renoverats under 1956-1973 ska enligt reglerna ha kontrollerat om det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i byggnaderna och redovisat det till miljöförvaltningen. Har du inte det måste du kontakta miljöförvaltningen omgående.

Om du hittar fog- och/eller golvmassor i din byggnad som innehåller PCB över 500 milligram per kilo (500 ppm) måste du sanera.

Fog- och golvmassor som innehåller PCB mellan 50-500 milligram per kilo (50-500 ppm) ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Bestämmelserna om sanering gäller inte småhusägare.

Saneringen ska anmälas

Senast tre veckor innan du startar saneringen ska du skicka en anmälan till miljöförvaltningen. Anlita en entreprenör med erfarenhet av att sanera PCB och dokumentera var saneringen är gjord samt vilka PCB-mängder som tagits bort

Saneringsrapporten ska skickas till miljöförvaltningen

När saneringen är utförd ska en saneringsrapport skickas in till miljöförvaltningen. Den ska innehålla uppgift om sanerad mängd PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare av PCB avfallet samt kopia på kvitto överlämnat PCB-avfall

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

25 Maj 2024