Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servicegaranti

Vi lovar att bekräfta din anmälan inom två veckor från att vi på miljöförvaltningen har fått in en komplett anmälan. Om den behöver kompletteras kommer en handläggare att kontakta dig.

Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan inom två veckor från att vi på miljöförvaltningen har fått in en komplett anmälan. Om din anmälan behöver kompletteras kommer en handläggare att kontakta dig.

Garantin gäller inte:

  • För värmepumpinstallationer där den dimensionerade, installerade effekten överstiger 20 kW men understiger 10 MW.
  • För installationer inom vattenskyddsområden.
  • För installationer som överstiger 10 MW, eftersom anläggningen då är anmälningspliktig enligt miljöprövningsföroordningen (anmälningsplikt C).

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi återkommer så fort som möjligt med en förklaring till varför det har dröjt och vi bekräftar din ansökan så fort vi kan. Dessutom ger vi dig 50 procent rabatt på avgiften.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida