Karlstads Naturskola

Att lära med alla sinnen

Elever känner på ett träd

Naturskolan är ingen plats utan ett arbetssätt och idén är att "lära in ute". Vårt uppdrag är att stödja pedagogerna i grundskolan för att ge dig möjlighet till ett lärande som baseras på olika upplevelser, med en tydlig koppling till skolans läroplan.

Varför lära in ute?

Vi vet att det är lättare att ta tillvara på elevernas förmågor utomhus. Vi vet också genom forskning att valet av plats försärker lärandet när vi befinner oss i verkligheten. 

Genom att då och då förlägga undervisningen utanför klassrummet förankrar vi teorin i verkligheten och sätter den i ett sammanhang.  Därifrån är det lättare att jobba vidare utifrån helheter.

Genom att alla vi pedagoger själva väljer klassrum maximerar vi lärandet, ute ibland och inne ibland.

Naturskolan är till för lärarna

Dagen ger inspiration och möjlighet till egna reflektioner och diskussioner kring vårt sätt att arbeta med gruppen. Den ger också en möjlighet att betrakta och bedöma eleverna från sidan. Genom att vi använder utomhuspedagogiska metoder lägger vi grunden för både diskussioner och bedömning av dina elever. Naturskoledagen ger möjlighet till spännande pedagogiska reflektioner, samtal och möjligheten att prova själv med stöd av oss.

Vid sidan av utedagarna håller Naturskolan lärarfortbildningar och jobbar med utveckling av skolgårdsmiljöer.

Upplevelsen skapar nyfikenheten att vilja veta mer

- Kolla kolla kolla, vi har hittat ädelstenaaaaaaar!
- Oj vad fina!
- Är dom värda mycket?
- det kan jag inte säga, vi får ta reda på mer…
- Vi har hittat ädelstenar, jippii!
- Ni får ta med dem hem om ni vill och försöka ta reda på detta…
- fååår vi?”

Vi kan också istället svara;
- nej det är slagg som ni hittar här, smält sand.
- de är inte värda någonting.”

Det upplevelsebaserade lärandet kastar en in i sådana här situationer hela tiden. Fascinationens kraft är stark, den lägger vi grunden för, vi ser den varje dag.

Människor som inte får utforska och upptäcka sin omvärld tappar nyfikenheten.
Två ord på bokstaven u som är frekvent förekommande i den nya läroplanen.

Anmälan till Naturskolans aktiviteter (endast för lärare)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den