Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstads kommun har skrivit på sitt första klimatkontrakt

{"X":0.35,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":0.99555555555555553}

8 december 2021, skrev Karlstads kommun på en avsiktsförklaring inom ramen för Viable Cities satsning, Klimatneutrala städer 2030. Syftet med satsningen är att alla 23 medverkande städer ska nå klimatneutralitet till år 2030. I dag, ett år senare, har kommunen skrivit på sitt första klimatkontrakt.

- 2030 är närmare än vad vi tror. Om vi ska klara klimatmålen är det viktigt att kommunerna går före och visar vägen. Vi har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet och Klimatkontrakt 2030 är en förutsättning för att vi tillsammans med andra ska lyckas skapa ett mer hållbart samhälle, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsen ordförande i Karlstads kommun.

Två fokusområden

Utsläppen av växthusgaser i Karlstad kommer i dag främst från transporter och konsumtion. Därför har Karlstad valt att fokusera sina insatser på att minska utsläppen inom just dessa områden. Varje år genomförs uppföljningar över hur arbetet med klimatet fortskrider och inom dessa områden ser kommunen att vi inte minskar i den takt vi behöver för att nå det egna klimatmålet till 2030 eller de Globala målen till 2030.

- För att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer krävs ett samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstepersoner, på en nivå som aldrig skett förut. Omställningen måste gå fortare och ha fokus på att det här är ett gemensamt arbete för att vi alla ska få ett bra liv i vårt framtida Karlstad, säger Charlotte Wedberg, projektledare, Karlstads kommun.

Om kontraktet

Karlstads klimatkontrakt är ett avtal mellan kommunen, flera myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Kontraktet ska konkret visa vad alla parter tar på sig för att bidra i arbetet med för att öka takten i klimatomställningen. Ett liknande arbete som det i Karlstad pågår i 23 svenska städer, med målet att snabba på utvecklingen för att klara den genomgripande omställning som vi behöver på kort tid för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

I Karlstad leds projektet av Karlstads kommun i samverkan med elva andra aktörer; Region Värmland, Karlstads universitet, Fastighetsägarna Karlstad, Naturskyddsföreningen, Centrum för tjänsteforskning och Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet, Klimatklubben Karlstad, Coompanion Värmland, Agenda 2030-protokollet, Centrum Karlstad och Innovation Park.

Klimatkontraktet kommer att utvecklas över tid och ska därför revideras varje år. Den första versionen undertecknades av ordförande i kommunstyrelsen, i samband med European Viable Cities Day den 8 december 2022.

Mer information

Om klimatkontraktet hos Viable Cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstad.se/klimatneutralakarlstad2030

Sidan publicerad: 2022-12-08

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?