Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ensam är inte stark – nu lanseras lokalt klimatkontrakt för en gemensam klimatplan

Företag, organisationer, samlas för att lyssna i åhörarsal.

8 december 2022, skrev Karlstads kommun på sitt första klimatkontrakt inom ramen för Viable Cities satsning, Klimatneutrala städer 2030. Nu har kommunen lanserat lokala klimatkontrakt som ska skrivas med företag och organisationer som väljer att ställa sig bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad, samtidigt som de då också antar uppgiften att arbeta med egna klimatutmaningar.

Ett lokalt klimatkontrakt är ett avtal som skrivs mellan Karlstads kommun och ett företag eller en organisation. Företag och organisationer kan genom att skriva på ett lokalt klimatkontrakt för satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030, ansluta sig till initiativet och vara en del av resan mot ett klimatneutralt Karlstad.

- Vi har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet, men för att vi ska lyckas och nå målet med att vara klimatneutrala till 2030 så krävs det att vi arbetar tillsammans. Ensam är inte stark i omställningen, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsen ordförande i Karlstads kommun.

Arbete med egna utmaningar

Att skriva på kontraktet innebär att man står bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad och att man antar klimatutmaningar för sitt företag eller sin organisation som regelbundet följs upp.

- Vi lever alla mitt i en klimatkris och tillsammans står vi inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och miljö för oss alla. Som företag och organisation är det därför en överlevnadsfråga – möjligheten att vara relevant när världen ställer om, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads kommun.

Företaget eller organisationen som skriver under ett klimatkontrakt ska göra en kartläggning över sina klimatutmaningar. Kartläggningen kan därefter fungera som ett stöd och uppföljningsverktyg. De får också tillgång till ett nätverk, stöttning och inspiration för att hitta nya strategier och affärsmodeller som hjälper till att framtidssäkra företaget eller organisationen. Följande punkter kommer företaget eller organisationen som skriver under att arbeta med:

  • Identifiera: Identifiera vilka delar av verksamheten som har den största klimatpåverkan.
  • Anta utmaningar: Anta och genomföra minst tre av de klimatutmaningar som gör störst skillnad eller anta branschstandard (se nästa punkt).
  • Anta branschstandard: Anta och genomföra eventuell klimatfärdplan som är relevant för organisationen, till exempel en av Fossilfritt Sveriges branschfärdplaner.
  • Uppföljning: Årligen följa upp och rapportera genomförda åtgärder för antagna klimatutmaningar och en uppskattning av minskade klimatutsläpp.
    Samarbeta: Bidra till det gemsamma arbetet mot ett Klimatneutralt Karlstad 2030

Mer information:

Karlstad.se/lokalaklimatkontrakt

Karlstad.se/klimatneutralakarlstad

Klimatneutrala Karlstad 2030 och lokala klimatkontrakt, är också en del av Agenda 2030-protokollet. Ett politiskt initiativ för en strukturerad samverkan mellan organisationer och företag som verkar i kommunen.

Sidan publicerad: 2023-05-03

Sidan uppdaterad: 2024-02-01

Hittade du det du sökte på sidan?