Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Trafik leds om när korsning byggs om till torg på Sundsta

Nu startar arbetet med att bygga ett helt nytt torg på Sundsta. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet i området under byggtiden.

Illustration över gatumiljö med människor och byggnader på Sundsta torg.

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Inom projektet Sundsta torg ska det byggas 250 nya bostäder i ett antal olika flerbostadshus. Där det tidigare varit en vägkorsning ska Karlstads kommun bygga om till ett nytt torg som ska omringas av handel och bostäder.

Byggstart 22 maj

Måndag den 22 maj kommer arbetet med den nya torgytan att starta.Torget kommer att ha många funktioner vilket innebär vissa komplicerade moment och en hel del konstruktioner som ska byggas på plats. Det kommer därför bli nödvändigt att stänga av korsningen Rudsvägen-Ringervägen-Hagaborgsvägen för biltrafik under perioden 22 maj till 1 december.

Drottning Kristinas väg är sedan tidigare avstängd på grund av bostadsprojektets etablering vilket påverkar framkomligheten för biltrafik och transporter i den här delen av Sundsta och Norrstrand.

De röda markeringar visar arbetsområdets omfattning.

Karta över arbetsområde

Biltrafik får välja annan väg

Du som färdas i bil och kommer från Karlstads centrum och vill nå verksamheter eller fastigheter längs Rudsvägen måste välja Sundstavägen, förbi Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Du som kommer från E18-hållet med bil kommer att kunna nå verksamheter och fastigheter ner till Svarvaregatan, där den södra avstängningen startar. Parkeringen vid Sibylla går att nå från samma håll.

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet

Gång-och cykeltrafiken kommer hela tiden att ta sig fram längsmed arbetsområdets sidor. Gång- och cykelvägen längs Rudsvägen kommer vara öppen som vanligt.

Tillfälligt borttagna parkeringsplatser

Några parkeringsplatser på Rudsvägen och Skepparegatan kommer att stängas av för att bussar ska kunna mötas. Några parkeringsplatser på Hagaborgsgatan kommer att stängas av på grund av etableringsyta för bygget.

Mer om hur bussarna påverkas på varmlandstrafik.se

Under tiden byggnationen pågår kommer Värmlandstrafiks stadsbussar att gå en annan väg. Linje S, 4 och 5 kommer inte att trafikera Rudsvägen, utan går i stället via Sundstavägen och linje 6 kommer inte att köra alla avgångar till Järpetan.

Läs mer om hur trafiken kommer att gå på Värmlandstrafiks webbplats: https://www.varmlandstrafik.se/sundstatorg Länk till annan webbplats.

Skyltar och staket från vecka 20

Etableringen med skyltar och staket kommer att börja sättas upp måndag den 15 maj. Avstängningen gäller sedan från och med den 22 maj. Torget beräknas stå klart hösten 2023. Sten och väg är entreprenören som bygger.

Mer om projektet

Läs mer om projektet Sundsta torg på karlstad.se/sundstatorg

Sidan publicerad: 2023-05-11

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?