hand öppnar en dörr
shutterstock

En tillgänglig stad för alla

Karlstads kommun vill att alla människor oavsett fysiska förutsättningar ska ha tillgång till både stadsmiljö och publika byggnader. En del hinder i publika lokaler kan på ett relativt enkelt sätt åtgärdas och på det viset göra det lättare för alla att ta sig fram. Under sommaren ska dessa hinder inventeras och näringsidkare ska få hjälp att hitta åtgärder.

Enligt Boverkets föreskrifter ska enkelt avhjälpta hinder undanröjas i alla lokaler dit allmänheten har tillträde. För att hjälpa näringsidkare och andra som ansvarar för publika lokaler har stadsbyggnadsförvaltningen anställt en sommarjobbare som kommer att gå runt och inventera de hinder som enkelt kan avhjälpas. Arbetet bygger på den inventering som gjordes under 2004 och berör centrala Karlstad, Våxnäs, Norrstrand, Rud, Färjestad och i mån av tid Kronoparken.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Att installera en hiss eller bygga om en toalett är normalt sett inte ett enkelt avhjälpt hinder.

Byggnadens ägare är ansvarig för åtgärder

I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal, som ska åtgärda hindret. Under det här arbetet kommer den som ansvarar för lokalen få veta vad inventeringen visat så att enklare åtgärder sedan kan genomföras. Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun har ansvaret att se till att reglerna följs. Om brister inte åtgärdas kan nämnden besluta om vite och förelägganden.

Kontakt

Om du har några frågor eller vill anmäla en lokal som inte följer reglerna kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på tel 054-540 00 00 eller via e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024