Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Mygga
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

​​Det gör kommunen mot myggproblemen​

Det förekommer ovanligt mycket stickmyggor på flera håll i kommunen och många hör av sig med frågor om detta. Nu sätter kommunen in extra åtgärder för att göra det mindre trivsamt för insekterna.

Den senaste tidens varma väder i kombination med att vi haft en vårflod har varit gynnsamt för myggpopulationen, vilket lett till att det är fler myggor än vanligt i stora delar av landet i år, så även i stora delar av Karlstad.

Myggor har varit ett återkommande problem i Skåreområdet under flera år och 2019 påbörjade Karlstads kommun en studie tillsammans med företaget Biologisk myggkontroll, för att samla in information om hur stora mängder det rör sig om. Mätningarna har hittills inte kunnat påvisa tillräckligt stor myggpopulation för att få tillstånd att bekämpa myggen på kemisk väg, som man bland annat gjort i Forshaga.

Punktinsatser i Skåre

Under tiden som studien pågår gör kommunen andra insatser för att motverka mygg, som man hoppas ska göra skillnad på sikt. Det handlar bland annat om att röja sly och sätta upp fladdermusholkar i Skåreområdet, vilket kommunen nu utökar på grund av de senaste veckornas stora myggmängder.

- Vi ser att myggorna är ett återkommande problem för Karlstadsborna, inte minst i Skåre. Många har hört av sig och upplever situationen som besvärlig så nu har vi bett verksamheten snabba på de förebyggande åtgärder som vi för tillfället har möjlighet att ta till, säger Anders Tallgren (S).

Under våren har sly tagits bort runt Ilandatjärn och nu fortsätter arbetet på fler platser under sommaren.

- Under veckan kommer vi att röja sly vid Stodenesjön och Skårenoret. Vi bygger nya fladdermusholkar som vi planerar att sätta upp i samma område på torsdag i samband med röjningen, säger Håkan Eriksson, enhetschef på skog- och friluftsliv.

- Planen på sikt är att vi ska fortsätta med förebyggande röjningsarbeten, som ett försök att motverka så här stora mängder mygg, säger Monika Bubholz (MP).

Det kan du göra vid din bostad

Du som privatperson kan också hjälpa till att motverka förekomsten av myggor genom att röja bort sly på den egna tomten och sätta upp en egen fladdermusholk om möjligheten finns. Du kan också rapportera in dina myggobservationer till kommunens myggstudie via webben.

Läs mer om myggstudien på karlstad.se/myggstudie

Sidan publicerad: 2023-06-21

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?