Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Video: Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2023

Stadsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan och därigenom pröva möjligheten att bygga ett hotell i trä intill Biblioteket. I filmen ser du bland annat skisser på hur det skulle kunna se ut samt andra beslut som också fattades.

Sidan publicerad: 2023-10-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?