Dukat bord på uteservering

Frågor om uteserveringar? Här har vi svaren

Vad gäller för uteserveringarna och hur kommer det se ut i framtiden är bland de frågor som diskuteras och skrivs om. Är du också fundersam och undrar hur kommunen arbetar? Här besvarat några av de viktigaste frågorna.

Behöver uteserveringar bygglov?

Både ja och nej. Beroende på hur en uteservering ser ut avseende tak och väggar och konstruktionens varaktighet kan den ibland kräva bygglov. Dessutom påverkar en eventuell detaljplan hur marken får användas. Utifrån förutsättningarna på platsen och vad lagen säger gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Men om bygglov inte krävs, kan jag ställa upp en uteservering hur som helst?

Nej, det kan du inte. Du måste först begära tillstånd av polisen. Om marken är kommunal ska markupplåtelseavtal skrivas. I samband med detta behöver ett antal dokument skickas in och frågor besvaras för att säkerställa att uteserveringen kan fungera på ett tillfredsställande sätt och verkar till stadsbilden.

Varför har inte uteserveringarna på Kungsgatan något bygglov?

När de uppfördes gjorde bygglovsavdelningen bedömningen att det inte krävs bygglov för att väggar kunde sänkas och taket fällas in.
Utseende och funktioner för en uteservering har med tiden förändrats och idag har den som besöker eller äger en uteservering andra krav. Det är därför vi nu ser över om de befintliga uteserveringarna kräver bygglov.

Varför får uteserveringar som kräver bygglov stå kvar?

Ett arbete pågår med att uppdatera vår policy för uteserveringar. Dessutom har vi informerat berörda krögare om deras uteservering kräver bygglov eller inte. I de fall vi gjort bedömningen att en uteservering behöver bygglov ger vi nu ägarna möjlighet att söka bygglov. I väntan på att bygglovet behandlas låter vi uteserveringen stå kvar. Vi behandlar dessa uteserveringar på samma vis som andra byggen som uppförts utan bygglov. Det är först efter att stadsbyggnadsnämnden haft möjlighet att bevilja eller avslå ett bygglov som det kan bli aktuellt med eventuell rivning.

Vad händer nu med uyteserveringarna?

Eftersom det finns uteserveringar på många ställen i Karlstad finns ett behov av att se över hela vår policy för dem. Detta behöver vi göra för att regler och krav ska bli tydliga för alla. Arbetet med att uppdatera policyn påbörjades redan 2019 men tog en paus under Corona-åren då Karlstads kommun ville göra sitt bästa för att hjälpa näringsidkare under en svår tid. Nu har arbetet återupptagits och vi jobbar på att policyn ska vara klar för beslut under året. I arbetet deltar många olika aktörer, bland andra kommunen, fastighetsägare, näringsidkare, Räddningstjänsten och Centrum Karlstad.

Är det farligt att vara på en uteservering som inte har bygglov?

Bränder och andra olyckor kan alltid inträffa, även om det finns bygglov. Vi arbetar med förebyggande åtgärder i dialog med aktörerna och Räddningstjänsten i alla typer av ärenden.

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

18 Maj 2024