Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
byggnad vid gata

Välkommen till en kulturhistorisk kväll

Den 12 juni presenterar Emma Mattsson, stadsbyggnadsantikvarie i Karlstads kommun, den nya byggnadsinventeringen av Väse tätort. Presentationen hålls i Väse skolans matsal. På plats finns även stadsarkitekten Henrik Sjöberg

Presentationen kommer att innehålla en övergripande introduktion om områdets historiska utveckling, samt några exempel från kulturmiljöprogrammet som berättar om de olika skeendena. Presentationen startar kl.18:00 och beräknas hålla på i ca 30 minuter.

Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor om byggnadsinventeringen och kulturmiljöprogrammet. Minnen och berättelser från Väsebygden välkomnas också!

Byggnadsinventeringen är en del av kommunens kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag över vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.

Datum och tid: 12 juni kl.18:00-19:15
Plats: Väse skolas matsal. Guståsgatan 6A, Väse. Entrén till matsalen är vid samma sida som parkeringen.

Föranmäl är inget krav men är uppskattat.
Föranmälan görs via email till emma.mattsson@karlstad.se


Sidan publicerad: 2024-05-28

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

Hittade du det du sökte på sidan?