Trappan upp till familjecentralen med färglada paraplyer och ballonger
Sara Malmborg

Det viktigaste för barn och föräldrar samlat under ett och samma tak

Under fredagsförmiddagen invigdes den nya familjecentralen Västerstrand – en unik mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn mellan 0 och 6 år.

Familjecentralen är en samverkan mellan Region Värmland och Karlstads kommun. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Familjecentralen ligger i nya Fredricelund på Våxnäs.

- Familjecentralen betyder jättemycket för Våxnäs och underlättar för samverkan i hela området. Vi kommer att kunna stärka det sociala nätverket runt familjer och snabbt erbjuda hjälp när det uppstår behov av extra stöd, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förstärka det positiva och förebygga det negativa

Familjecentralens arbete är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa

- Barnen är det viktigaste vi har i samhället och föräldrar behöver känna samhällets stöd och omsorg. Därför är det viktigt med en familjecentral där vi jobbar tillsammans – för barnens skull, säger Per-Inge Lidén (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Det som gör en familjecentral unik är att här finns det som är viktigast för barn och föräldrar samlat under ett och samma tak.

- Familjecentralen och arbetet som bedrivs här är något att vara stolt över. Jag är glad över att se hur bra samarbetet mellan regionen och kommunen fungerar och bidrar till barn och familjers bästa utifrån deras behov, säger Elisabeth Kilhström (KD), regionråd.

Familjecentralens verksamheter

Det kostar ingenting att besöka familjecentralernas olika verksamheter. På Familjecentralen Västerstrand finns:

Barnmorskemottagning

Barnmorskemottagningen erbjuder kontakt med barnmorska under hela graviditeten samt hälsosamtal, föräldragrupper, efterkontroll och råd om preventivmedel.

Barnhälsovård

Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills barnet börjar skolan. Barnhälsovården följer barnets utveckling, ger vaccinationer och erbjuder samtal om barns hälsa och föräldrastöd både individuellt och i grupp.

Öppen förskola

Öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan familjer gå för att leka, lära, delta i aktiviteter, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området.
I samarbete med vuxenutbildningen i Karlstad erbjuds två gånger i veckan undervisning i SFI, svenska för invandrare, i öppna förskolans lokaler.

Social rådgivning och stöd/förebyggande socialtjänst

Här erbjuds kontakt med kurator för hjälp med frågor och funderingar i familjesituation eller kring att vara förälder samt hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Läs mer om Familjecentralen Västerstrand

Utsidan på byggnaden Fredricelund där familjecentralen ligger
Niklas Wikström, Per - Inge Liden och Elisabeth Kihlström klipper bandet.
Niklas Wikström, Per - Inge Liden och Elisabeth Kihlström klipper bandet.
Skyltar i taket i hallen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024