Två brandmän som står framför en brandbil
Förskolans personal

Här kommer brandbilen!

När brandbilen parkerar utanför förskolan är förväntningarna höga. Under brandveckan på Södra Råtorps förskola och förskolan Gomorronsol har barnen förberett sig för just detta ögonblick. Många är väldigt nyfikna på det här med eld och brandrisk, men det finns andra som tycker att det är lite för spännande.

Det är alltid förskolans rektor som ansvarar för brandskyddet och pedagogerna som ska leda en säker utrymning av lokalerna i händelse av brand. På Södra Råtorps förskola och förskolan Gomorronsol finns totalt fyra brandombud. Både förskola och räddningstjänst är dock överens om vikten av att lära barnen brandskydd – och sen fortsätta att öva och hålla samtalet levande.

Temaveckan är en idé som rektor Ulrika Berggren har tagit med sig från tidigare jobb i Kristinehamns kommun. Nu har hon tillsammans med brandombuden Tomas Seppala, Christina Norén, Anna Eklund och Malin Lundgren anpassat konceptet till verksamheterna och barnen är.

– Det är ett livsviktigt tema, säger Ulrika. Barnen behöver lära sig respekt för elden, och när vi jobbar med frågorna på ett lustfyllt sätt blir de själva delaktiga i brandskyddet,

– När de får veta mer och får svar på alla frågor så känner de sig tryggare, säger Tomas. Huvudsyftet med brandveckan är att vi ska leka oss fram till ett lärande.

– Vi vet också att barn brukar vara duktiga på att berätta om saker de lär sig när de kommer hem, fortsätter han. På sätt sprider de kunskaperna även till vårdnadshavare och andra vuxna i sin närhet.

Viktigt planeringsarbete

Planeringsarbetet inför brandveckan har varit utvecklande och ett naturligt sätt att få uppdatera kunskaperna och se över handlingsplanen för tillbud. Brandombuden och rektor formulerade tillsammans en inbjudan till brandveckan för att inspirera kollegorna på förskolornas totalt tio avdelningar. De gav förslag på bra saker att prata om med barnen; såsom brandklockan, brandfilt, utrymning av lokalen, utrymningsskyltar, återsamlingsplats utomhus och hur den är skyltad och visselpipan.

– Räddningstjänstens besök är en fast programpunkt med en timmes stopp på varje förskola, och en av dagarna lagas lunchen utomhus över öppen eld, berättar Ulrika. För övrigt har varje avdelning planerat sitt program utifrån egna idéer, barnens ålder och deras frågor.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är glada över förskolornas temavecka om brand och tackade därför enkelt ja när inbjudan om att medverka kom.

– Det är viktigt att barnen redan i tidig ålder blir medvetna om vad brand är och att de lär sig om hur de ska agera om det börjar brinna i olika miljöer, säger Linnea Olsson, brandinspektör på förebyggande avdelningen. Det blir kunskap som de även tar med sig hem.

Barnen förberedde frågor

Inför besöket har de äldre barnen bland annat fått förbereda frågor som de vill få svar på av brandmännen.

– Brand är ett tacksamt ämne att prata om med barnen, säger Tomas. Barnens tankar är väldigt blandade. Jag möter allt från stor förtjusning och intresse, till spänning och rädsla. Många visar stort intresse och drömmer själva om att jobba som brandmän.

Som avslutning på brandveckan ska alla nya kunskaper och upplevelser summeras.

– Barnen får göra en teckning om vad de har lärt sig, säger Ulrika. På så sätt återrapporterar de till oss, och vi kan analysera teckningarna för att få en klarare bild av vilka effekter veckans aktiviteter har gett. Det blir en värdefull uppföljning.

Teckning med röd färg och bilder på brandbilar
Teckning från en av yngreavdelningarna.
Teckning med brandbilar
Teckning från en av ädreavdelningarna.

Faktaruta

Brandskyddsföreningen har tagit fram ett inspirerande material som landets räddningstjänster använder när de träffar barn. Under brandveckan på förskolorna används samma material, bland annat korta filmer och pyssel.

Den roliga figuren Flammy tipsar om hur du ska göra så att det inte börjar brinna hemma:

  • Kolla att ni har brandvarnare hemma. Testa dem en gång i månaden genom att trycka på testknappen.
  • Alla ska ha en brandsläckare hemma. Flammy rekommenderar en 6 kg pulversläckare.
  • Alla i familjen ska veta hur släckaren fungerar.
  • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade. Den som tänder ljuset ska också släcka det.
  • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss.
  • Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas med strömbrytare eller genom att man tar ut stickkontakten ur vägguttaget.
  • Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med ett lock.
  • Om det börjar brinna ska ni ta er ut. Se till att alla vet var ni ska samlas någonstans.

Källa: www.brandskyddsforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kock som lagar mat på en wok utomhus

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Maj 2024