Alla deltagare i elevborgarrådsworkshopen står samlade i en grupp
Sara Malmborg

Över 900 förslag kring miljö och klimat från Karlstads barn och elever

Under våren har alla barn och elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna fått lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart. Det har skett inom arbetet Elevborgarråd för klimatet som är ett koncept som Karlstad är först i Sverige med.

Det kom in hela 967 förslag som eleverna med hjälp av miljöexperter i kommunen nu har arbetat vidare med under en stor elevdemokratiworkshop. Förslagen bearbetades och sammanställdes till ett antal skarpa förslag.

- Förslagen vi fått in är kloka, skarpa och visar på en hög kunskap i ämnet, men framför allt är de uppfodrande, tydliga och kräver en förändring. Eleverna har väldigt mycket kunskap i frågan! De har också understrukit hur viktigt de tycker det är att vi vuxna lyssnar på dem, inkluderar dem och att detta är något som sker på riktigt, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Vad handlar förlagen om?

Flest förslag finns inom området transporter där eleverna på olika sätt vill göra det ekonomiskt gynnsamt att välja andra färdsätt än bilen. De vill också se renare luft, satsningar på biologisk mångfald och att naturen ska få ta plats i form av parker och grönområden. För att göra det enklare att göra rätt har de också många spännande förslag på appar och utmaningar.

Förslagen har rört både stort och smått – från gratis kollektivtrafik till mer klimatsmart mat, klädbytardagar och odling på den egna skolan. Självklart finns det också förslag om solceller på Solstadens kommunala byggnader.

Förslagen skickas vidare till beslutsfattare

Barn- och ungdomsnämnden skickar förslagen till berörda nämnder och bolag efter sitt sammanträde den 17 maj. Förslag som kommunen inte kan råda över skickas vidare till dem de berör, som till exempel Länsstyrelsen och Region Värmland.

Eleverna kommer också att göra en ceremoniell överlämning av förslagen till Kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson under Värmlands energi- och klimatdag som ordnas av Länsstyrelsen den 26 april.

- Det är helt fantastiskt att se elevernas engagemang och det ska bli jättespännande att ta del av deras förslag, säger Linda Larsson.

Elever besöker Nyhetsmorgon

På måndag den 24 april runt 07:40 besöker två elever från Ilandskolan Nyhetsmorgon i TV4 för att berätta om arbetet med Elevborgarrådet.

Först i Sverige

Karlstads kommun är först i Sverige med att starta ett Elevborgarråd för klimatet. Målet har varit att eleverna ska ta fram minst 50 skarpa förslag som ska överlämnas till beslutsfattare i kommunen. Arbetet ska också skapa framtidstro bland barn och unga i Karlstads kommun och ge dem möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänlig framtid.

Eleverna har arbetat utifrån två frågeställningar:

Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?

Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

Ta del av förslagen

Förslagen redovisas digitalt på skola.karlstad.se/elevborgarrad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslagen kommer också att ställas ut i bibliotekshuset från och med slutet av maj.

Elever som sitter runt ett bord med papper och pennor och arbetar med sina förslag
Elever som sitter runt ett bord med papper och pennor och arbetar med sina förslag
Elever som står runt ett bord med papper och pennor och arbetar med sina förslag
Papper, pennor och affischer för elevborgarrådet som ligger på ett bord

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024