Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Grupp barn som dansar utomhus i gräset
Carina Hultvall

Carina Hultvall

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Förskolorna firade dansens dag

I fredags firade delar av Kvarnbergets och Orrholmens förskolor internationella dansdagen med en föreställning i Mariebergsskogen.

Barnen har deltagit i Karlstads kommuns projekt Dans i förskolan där Kulturskolans danspedagog Emelie arbetar tillsammans med olika förskoleområden. Varje grupp träffas 6-7 gånger och dansar och upplever genom dans, lek och rörelse tillsammans i grupp.

Barnen utvecklar motorik, kroppskännedom, samarbete, rörelseglädje, tillit och förtåelse för den egna kroppen och mycket, mycket mer. Projektet är också en fortbildning för personalen på förskolorna för att få en inblick i hur dansen kan användas som redskap och verktyg i förskolan och hur de kan dansa tillsammans med förskolebarnen.

- Jag arbetar med dansens olika byggstenar (kropp, rum, tid, kraft och relation) för att plocka ut och skapa förståelse för dansens olika delar. Vi dansar till exempel snabba (tid) och hårda rörelser (kraft) med armarna (kroppsdel) framför kroppen (rum) långt ifrån vår egen kropp och kompisarna (relation).

- Att dansa och fira idag, alla tillsammans utomhus, är en hissnande känsla för barnen.

De deltar i ett större sammanhang, de dansar tillsammans med många andra. Vi bygger en gemenskap och ett konstverk, en föreställning. Vi gör något roligt och bra tillsammans, säger Emelie.

Barn i grupp som dansar utomhus

Sidan publicerad: 2023-05-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?