Anders Tallgren, Lena Larhult håller i en gren medan förskolebarn sågar
Anders Tallgren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, snickeristan Micke Torstensson, och Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden hjälpte Albin och Oliver, som även deltog på första spadtaget, att såga av grenen som invigde Stormyrens förskola.

Sågar, sång och skog när Stormyrens förskola invigdes

Idag invigdes den nya förskolan Stormyren på Stockfallet. I linje med förskolans skogstema sågade barnen av en gren i stället för att klippa det traditionsenliga bandet, och det bjöds på hembakat fika och rörelsedans.

–Det bor många barnfamiljer på Stockfallet och vi har nu större möjligheter att möta behovet av förskoleplatser i området. Vi är glada att kunna erbjuda en genomtänkt förskola med flexibla lokaler där verksamheten kan organiseras utifrån den kreativa pedagogiska idén och barnens behov, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 

Projekterande arbetssätt

Stormyrens förskola arbetar med ett projekterande arbetssätt där barnens intressen och nyfikenhet tas tillvara.

–Vi uppmärksammar vad barnen är intresserade av och väljer ut områden att arbeta med utifrån vårt tema ”Jag och du och världen och våra värden tillsammans”. Detta år kommer vi att ha extra fokus på fysik och kemi. Barnen får vara medforskare och vi provar deras idéer tillsammans, ingen har fel och allt är värt att prova, berättar rektor Kristina Wictorin.

Personalen kommer också att tillsammans med barnen utveckla varsin mötesplats i utemiljön utifrån barnens intressen. Barnen får sedan bekanta sig med varandras projekt vilket skapar en trygghet när de vet vad som finns att göra när det är dags att vara ute.

Tre ateljéristor och en hälsopedagog

Förskolan har sex avdelningar, tre ateljéer, ett torg för måltider och andra aktiviteter, en trappa med böcker för mysiga läsestunder samt ett byggtorg. I ateljéerna kan barnen skapa och vara kreativa tillsammans med någon av förskolans tre ateljéristor. Det stora torget är en levande mötesplats där barnen äter sina måltider, men även kan arbeta med andra saker tillsammans med förskolans hälsopedagog. Ateljéerna och torget gör det möjligt att dela upp barnen i mindre grupper under dagen.

De lite större barnen hämtar själva mat från buffén och för att se hur mycket som är lagom kan de titta på en exempeltallrik. Stormyren deltar i projektet ”Matmodig i förskolan” där barnen uppmuntras att prova nya smaker genom att använda alla sina sinnen. Ett inslag är månadens grönsak där barnen också arbetar med grönsaken estetiskt i ateljén. Barnen får också vara delaktiga i köket och har tillsammans med hälsopedagogen bakat fikat till dagens invigning.

Om Stormyrens förskola

Både i arkitektur, innemiljö och utemiljö finns inspiration från skogen med jordnära färger och avdelningsnamn med skogsanknytning. Byggnaderna har grön träpanel som även återkommer i bullerplanket som skyddar utemiljön. Utemiljön är väl tilltagen, kuperad och består av flera olika lekmiljöer med mycket växtlighet. Här finns också en fin mötesplats under tak.

Glada barn i utemiljön på förskolan Stormyren
Kerstin Andeby uppträder
barn leker i förskolan Stormyrens nya lekplats
Exteriörbild på förskolan Stormyrens förskola samt utemiljö

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Maj 2024