Förskola 15
Linn Malmén

Allt börjar i förskolan – medarbetare utbildas kring normkritik och våldsprevention

Under hösten kommer alla medarbetare i Karlstads kommunala förskolor att få kompetensutveckling kring normmedvetenhet och våldsprevention.

- Vi brukar ju säga att ”allt börjar i förskolan” och då menar vi i vanliga fall de positiva sakerna som grunden till läsning, att skriva, räkna och träna sociala sammanhang. Men tyvärr så får ju barnen även med sig sämre normer och värderingar kring till exempel kön, våld, funktionsvariation och diskriminering, och det måste vi bli bättre på att motverka, säger Sarah Thorén, verksamhetschef för förskolan.

Våld i bred bemärkelse och våld kopplat till kön börjar ofta i förskoleåldern och därför gäller det att stärka det våldsförbyggande arbetet redan i förskolan. Det händer att våld används som en form av lek och det är viktigt att tidigt uppmärksamma och förebygga det könsrelaterade våldet som kan visa sig i pojkars och flickors olika sätt att bruka både fysiskt och verbalt våld.

Normkritik börjar med oss vuxna

Utbildningsinsatsen riktar sig till all personal i förskolan och ska ge kunskap, verktyg och metoder för att redan i förskolan motverka våld i allmänhet, och det könsrelaterade våldet i synnerhet. Arbetet ska sedan integreras i allt som förskolan gör.

- Vi vet att barn gör som vuxna gör, och inte som vi säger. Därför startar arbetet med normkritik hos oss själva genom att vi blir medvetna om hur vi bidrar till och upprätthåller begränsande, och ibland destruktiva normer, fortsätter Sarah.

Viktigt arbete som berör

Arbetet startade med att förskolans rektorer deltog i litteraturseminarier, workshops, hbqi-utbildningar och kommunens egen workshop i jargong på arbetsplatsen. Sedan skapades ett utbildningspaket med liknande innehåll och på kompetensutvecklingsdagen nu i början av september startade många av förskolorna upp sitt arbete.

- Min förhoppning har varit att utbildningen ska väcka diskussioner och vara lite provocerande, men att den också ska leda till flera Det är först då som vi blir medvetna och kan börja göra skillnad på riktigt, säger Sarah.

Responsen från de förskolor som startat visar att detta är viktigt, starkt och att många blivit berörda. Att prata och arbeta med normer kan upplevas som jobbigt då alla har olika upplevelser med sig. Uppstartsdagen har också förstärkt det vi redan visste – hur viktig förskolan är.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juli 2024