Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Blå himmel sol och vita moln
Pär Persson

Pär Persson

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Felaktig information kring sexualundervisning i förskolan

Just nu sprids det felaktiga rykten kring sexualundervisning i förskolan via sociala medier, nätforum och debattartiklar.

Dessa artiklar påstår bland annat att förskolan fick en ny läroplan under 2022, att det numer ingår sexualundervisning i förskolans verksamhet och att det är WHO (Världshälsoorganisationen) som står bakom den nya läroplanen.

Detta är helt felaktigt. Det är Skolverket som beslutar om de svenska läroplanerna. Förskolans gällande läroplan, Lpfö 18, har inte ändrats sedan den trädde i kraft 2019 och innehåller inga avsnitt kring sexualitet och samlevnad.

Ta gärna kontakt med någon av förskolans pedagoger om du har frågor om innehållet i undervisningen.

Sidan publicerad: 2023-09-20

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?