Blå himmel sol och vita moln
Pär Persson

Felaktig information kring sexualundervisning i förskolan

Just nu sprids det felaktiga rykten kring sexualundervisning i förskolan via sociala medier, nätforum och debattartiklar.

Dessa artiklar påstår bland annat att förskolan fick en ny läroplan under 2022, att det numer ingår sexualundervisning i förskolans verksamhet och att det är WHO (Världshälsoorganisationen) som står bakom den nya läroplanen.

Detta är helt felaktigt. Det är Skolverket som beslutar om de svenska läroplanerna. Förskolans gällande läroplan, Lpfö 18, har inte ändrats sedan den trädde i kraft 2019 och innehåller inga avsnitt kring sexualitet och samlevnad.

Ta gärna kontakt med någon av förskolans pedagoger om du har frågor om innehållet i undervisningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 Mars 2024