Förskolebarn läser saga vid stor skärm

En värld full av möjligheter i Förskolan Galaxens digitala ateljé

När kommunens rektorer i förskolan fick i uppdrag att skapa minskade barngrupper så ville Förskolan Galaxen komma på ett smart och effektivt sätt att arbeta utan att tumma på utbildningsmöjligheterna. Resultatet blev att anställa två pedagoger som resurs till deras digitala ateljé med fokus på ett riktat målstyrt arbete.

Den digitala ateljén som tidigare var ett rum för förvaring är nu indelad i tre sektioner fullt av digitala verktyg – en sensorisk del med digitala landskap som är föränderlig och där projicering, ljud och ljus är anpassat efter det planerade innehållet och barnens egna intressen, en del för programmering samt en Green screen-del. Ateljén är uppbyggt på ett inbjudande, inspirerande och utmanande sätt för barnen. Här jobbar pedagogerna Anton och Viktor som rekryterats till Digitala ateljén för att avlasta övriga avdelningar samt stärka de redan befintliga lärosätten med hjälp av digitala verktyg.

— Vår roll skapar både förutsättningar för att undvika att överanställa och underlätta samarbetet i huset. En stor vinning är att vi samtidigt minskar barngrupperna på avdelningarna. När vi förberedde för upplägget så var det viktigt att den planerade undervisningen förutom ett digitalt fokus, skulle knyta an till de gemensamma teman som alla avdelningar på förskolan arbetar med, säger Anton Kjellman, förskollärare på förskolan Galaxen.

Förskolebarn programmerar
Benjamin och Harry får hjälp med programmeringen av förskolläraren Anton.

I Digitala ateljén finns en stor strävan att få barnen till producenter i stället för konsumenter av digitala verktyg. Det innebär att de alltid skapar materialet själva och till varandra i de olika grupperna i syfte att låta barnen få dela med sig av sitt eget skapande. På så sätt behöver barnen inte använda sig av sociala medier såsom Youtube, utan konsumerar bara material som de själva skapat.

— Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, det är en viktig del att ha i beaktande när vi planerar verksamheten. I stället vill vi nyttja digitala resurser till mer lek och rörelseglädje, säger Viktor Carlemar, barnskötare på förskolan Galaxen.

Upplägg med tvärgrupper

Förskolan Galaxen består av sju avdelningar med tre yngre-grupper och fyra äldre-grupper. Där arbetat de med tvärgrupper från hela förskolan, för en likvärdig utbildning. Barnen får i Digitala ateljén bekanta sig med många olika typer av digitala verktyg som är medvetet framtaget för att stimulera deras lärande. För de allra yngsta barnen handlar det om att få ett första möte med verktygen medan de äldre får ett fördjupat lärande kring programmering, teknik och digitalisering. Ateljén utgår från ett transdisciplinärt lärande utifrån hela läroplanen, där ämnen och mål vävs samman och bildar en helhet i stället för att delas upp i olika ämnen.

—Hela förskolan arbetar med lärande progressioner, vi anpassar där efter material utifrån barnets ålder, förkunskaper och förmåga i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande och utveckling. Här har tvärgruppsundervisningen varit ett vinnande koncept då vi kunnat ha mindre undervisningsgrupper och möjlighet för en-till-en-undervisning, säger Viktor.

Ett fungerande upplägg

Målet är att skapa goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva planerad undervisning med hög kvalitet för de barnen som är kvar på avdelningen, samtidigt som barnen i ateljén erbjuds detsamma där digitala verktyg speglar helheten i det förskolan gör.

- Vi tycker upplägget fungerar bra, vi känner att vi utgör ett tydligt syfte för förskolans barn och pedagoger. Vi arbetar ständigt för att utveckla både organisation och struktur. Det är många barn på förskolan och det är viktigt för oss att utbildningen blir likvärdig. Digitaliseringen av samhället går i en rasande fart så vår utgångspunkt är att aktivt arbeta för att förbereda varje barn för den digitala framtid de kommer att mötas av, avslutar Anton.

Följ Digitala ateljén och Förskolan Galaxen i sociala medier

Förskolan Galaxen har ett eget Instagramkonto och konto på Youtube för Digitala ateljén.

Instagram: digitalaateljen
Youtube: Digitala ateljén

Visste du att kommunens förskolor numer har ett gemensamt Instagramkonto? Förra veckan var det Förskolan Galaxen som ansvarade för kontot. Gå in på @karlstads_kommuns_forskolor på Instagram för att följa Galaxen och de andra förskolornas vardag.

Förskolebarn sitter i en egen digital värld
Lo, 5 år gillar att sitta i en av alla digitala världar - här under havets yta.
Förskolebarn jämför sina händer med ett lodjurs på en skärm
Lo, 5 år och Benjamin, 5 år, testar jämför sina händer med en varg-tass.
Förskolebarn och pedagog jobbar med programmerad robot
Förskolebarn leker affär i en digital skärm
Harry, 3 år, har klivit in i en värld där han driver matbutik.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024