Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Viktig information om inloggning i system!

Vi vill upplysa er om att inloggningen till IST förskola/ fritidshem är personlig.

Det har kommit till vår kännedom att några av er delar inloggningsuppgifter mellan varandra för vår webbaserade tjänst IST förskola/ fritidshem på era respektive enheter.

För att minska säkerhetsriskerna vill vi upplysa om att inloggningen till IST förskola/ fritidshem är personlig. Vi hanterar känsliga uppgifter i systemet på olika enheter (dator, smartphone, surfplatta).

När ni loggar in i systemet skapas det loggar på vem som gör vad och du är ansvarig för det som händer i systemet när du loggar in och är inloggad (gäller även andra system). Om du delar ditt konto med någon annan är du ansvarig för vad andra personer gör i systemet.

Vi vill att alla som arbetar i IST förskola/ fritidshem har ett eget inloggningskonto. Är det någon hos er som behöver ett eget konto men som saknar det, så kontaktar huvudman eller rektor barn- och ungdomsförvaltningen via e-post barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se.

Om någon slutar eller om ni byter ansvarig så kontaktar ni barn- och ungdomsförvaltningen via e-post så avslutas kontot och/ eller skapas ett nytt för ny personal i IST förskola/ fritidshem.

Sidan publicerad: 2023-10-04

Hittade du det du sökte på sidan?