Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Efter påsk byter vi system

Här kommer viktig information till dig som arbetar i fristående förskola och fritidshem.

Innan jul fick ni information om att vi under våren kommer att byta barn- och elevadministrativt system till Edlevo. Edlevo kommer att ersätta IST förskola/ fritidshem.

Under vecka 15 går vi över till Edlevo och för dig som arbetar i IST förskola/fritidshem idag kommer det att bli förändringar i vissa arbetssätt.

  • 27 mars är sista dagen att använda IST förskola/fritidshem.
  • Från och med 8 april kommer Edlevo vara igång. Vi återkommer kring vilken behörighet ni får och hur ni når systemet
  • För att i en övergångsfas kunna se placeringar, scheman med mera behöver ni innan 27 mars ta ut de rapporter ni har behov av från IST.
  • Det är enbart placeringar för barn och elever som är folkbokförda i Karlstads kommun som kommer att registreras i Edlevo. Har ni barn och elever som är folkbokförda i annan kommun behöver ni hitta andra arbetssätt kring dessa.
  • Ni kommer att kunna se ersättningar i Edlevo (ersättningar motsvarar begreppet barn- och elevpeng i IST förskola/ fritidshem).

Just nu pågår ett stort arbete med införande och vi kommer att hålla er uppdaterade så fort vi vet mer om hur bytet kommer att påverka er. 

Information kring systembytet kommer framöver enbart att publiceras på karlstad.se/fristaende

Prenumerera gärna på nyheterna från sidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång vi publicerar något nytt och riskerar inte att missa viktig information.

Har du frågor så skickar du ett e-postmeddelande till barnochungdsomsforvaltningen@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-02-27

Sidan uppdaterad: 2024-03-11

Hittade du det du sökte på sidan?