Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förändring kring Edlevo - ingen tillgång för fristående verksamheter

Under gårdagen fick vi reda på att fristående verksamheter inte kommer att kunna logga in i Edlevo som planerat. Det beror på säkerhetsinställningar i kommunens IT-miljö.

Vi är medvetna om att detta kommer med kort varsel och att det kan ställa till problem för er. Vi jobbar nu på att hitta alternativa lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. 

För att få en bild av hur ni använder IST idag är vi tacksamma om ni skyndsamt kan skicka en sammanställning till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se.

Vi återkommer så fort vi har mer information om hur uppgifer ni idag gör i IST ska hanteras framöver.

Sidan publicerad: 2024-03-15

Hittade du det du sökte på sidan?