Förändring kring Edlevo - ingen tillgång för fristående verksamheter

Under gårdagen fick vi reda på att fristående verksamheter inte kommer att kunna logga in i Edlevo som planerat. Det beror på säkerhetsinställningar i kommunens IT-miljö.

Vi är medvetna om att detta kommer med kort varsel och att det kan ställa till problem för er. Vi jobbar nu på att hitta alternativa lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. 

För att få en bild av hur ni använder IST idag är vi tacksamma om ni skyndsamt kan skicka en sammanställning till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se.

Vi återkommer så fort vi har mer information om hur uppgifer ni idag gör i IST ska hanteras framöver.

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

18 Maj 2024