Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Profilbild skola 43
Linn Malmén

Linn Malmén

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Internationella modersmålsdagen och nya e-tjänster för modersmålsundervisning

Den 21 februari firas Internationella modersmålsdagen världen över för att påminna om människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Vi uppmärksammar dagen med en intervju med två av våra 80 modersmålslärare, och lansering av e-tjänster för ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning.

Nya e-tjänster

Som ett led i digitaliseringsarbetet har blanketterna för ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning ersatts med två helt nya e-tjänster. Du loggar in med e-legitimation och önskar vilket språk du vill att ditt barn ska läsa.

Du hittar e-tjänsterna på karlstad.se/e-tjanster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Behöver du hjlälp kan du höra av sig till Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Intervju med Alaa och Alicia: "Viktigt att få vara stolt över sitt modersmål"

Ditt modersmål är ditt hjärtespråk. Det språk som du upplever och uttrycker dina känslor med allra bäst. Det konstaterar Alaa Kanan och Alicia Berg, två av Karlstads kommuns totalt 80 modersmålslärare

I Karlstads kommuns grundskolor får 1 900 elever undervisning i 40 olika modersmål. De största språken sett till antal elever är arabiska, kurdiska (dialekterna badinani, kurmanji och sorani), engelska, somaliska och dari. Fyra av språken är finska, meänkieli, romani chib och samiska, som tillhör Sveriges nationella minoritetsspråk. Några av de mindre språken erbjuds delvis via fjärrundervisning.

Värdefullt med flerspråkighet

Modersmålsdagen instiftades 1999 av Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

– Jag önskar att uppmärksamheten ska leda till att fler ser värdet av flerspråkighet i samhället, säger Alicia Berg som är modersmålslärare i engelska. Modersmålsundervisning är en investering i både barnens och Sveriges framtid.

– Med tanke på vår alltmer globaliserade värld är det en tillgång att unga människor förstår vitsen med internationellt samarbete, att de har multikulturella erfarenheter och kan kommunicera på olika språk, fortsätter hon.

Positivt för skolresultaten

En del barn är så nya i Sverige att de håller på att lära sig svenska.

– Forskning visar att ett starkt modersmål gör det lättare att lära sig svenska, säger Alaa Kanan som är modersmålslärare i arabiska. Barnen behöver till exempel inte knäcka läs- och skrivkoden ytterligare en gång, vilket är en stor hjälp för dem i allt skolarbete.

Alaa kommer från Palestina men är uppväxt i Syrien och har levt i Sverige i tio år. Hon har undervisat i arabiska som modersmål i sex år och har nu även en lärarexamen i engelska, arabiska och svenska som andraspråk.

– Just nu har jag 20 elever och förflyttar mig mellan fyra skolor, berättar hon. De flesta går på låg- och mellanstadiet. Jag trivs jättebra med mitt jobb!

Alicia flyttade till Sverige från USA tillsammans med sin svenska man för 15 år sedan. Hon har undervisat i engelska som modersmål i 1,5 år. Hon har 40 elever på tolv skolor.

Egen läroplan och betyg

Eleverna får modersmålsundervisning en gång i veckan enligt en läroplan. De får betyg i ämnet från årskurs 6 i Karlstads kommuns skolor och från årskurs 4 i friskolorna Engelska skolan och Nordic. Lektionen är 60 minuter och förlagd utanför ordinarie skoltid.

– Det är viktigt för elevernas språkutveckling att de aktivt använder sitt modersmål i hemmet och får stöd av vårdnadshavare, konstaterar Alaa. Men vi vet också att det är svårt för många att ta sig den tiden.

I deras respektive lärartjänster ingår också arbete som studiehandledare. Det betyder att de finns som stöd i klassrummen även under ordinarie skoltid.

Ska känna stolthet

– Vi samarbetar med klasslärarna och det är bra för alla att vi finns i klassrummen och träffar våra elevers kompisar på skolan, säger Alicia. Barn är nyfikna och vi får många frågor om språk, olika ord och kulturella skillnader.

– Det är viktigt att våra elever känner sig stolta över sitt modersmål, säger Alaa. Vi har en uppgift att hjälpa dem att reda ut frågor kring den egna identiteten. Många brottas mellan två världar och vet inte riktigt var de hör hemma.

Läs mer om vem som har rätt till modersmålundervisning.

Sidan publicerad: 2023-02-21

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?