Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Logga Framtidens Lärande Väst 2023

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Hur gör vi för att lyckas med digital skolutveckling?

Framtidens Lärande har sedan tio år tillbaka varit en drivande kraft för dialog, inspiration och samverkan kring skolutveckling. Den 13–14 juni 2023 arrangeras mötesplatsen på Karlstads universitet.

Framtidens lärande skapar vi tillsammans – i dialog

Syftet med Framtidens Lärande är att bidra till regionala mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring lärande i en digital era, med huvudmän och skolans professioner på alla nivåer. Målet är att växla upp beprövad erfarenhet och stärka självkänsla, med huvudmän och personal i dialog med forskning och universitet, bransch och myndigheter. Att utveckla ledarskap och skolans professioner baserat på dialog och kollegialt lärande i ett långsiktigt uthålligt arbete.

Målgruppen för mötesplatsen är samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor: beslutsfattare, ledare och samordnare i kommuner, skolledare, förskollärare, lärare, it- och mediepedagoger, lärarutbildare, forskare samt samhälls- och branschföreträdare.

Två dagar av oavbrutet samtal – om lärande och ledarskap samt framtid och hållbarhet

På Framtidens Lärande Väst står samtalet i fokus, med ett program som främjar dialog och erfarenhetsutbyte. Programmet är uppbyggt av fasta och valbara pass. Under de valbara passen erbjuds besökaren föreläsningar eller seminarier samt workshops eller dialogmöten. I programmet finns lärare, förskollärare, skolchefer, forskare, företrädare för näringsliv och samhälle.

Några programpunkter på Framtidens Lärande Väst

  • Digitaliseringens dragningskraft i lärmiljön
  • Filterbubblor, algoritmer och desinformation – så funkar framtidens medievärld
  • Filma, fundera och förfina!​
  • Värmekameror visar det osynliga

Läs mer om programmet, det tillhörande kvällseventet med Klas Hallberg och hur du anmäler dig på Framtidens Lärandes webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangörer

Framtidens Lärande Väst arrangeras av stiftelsen DIU, Karlstads universitet och Karlstads kommun i samverkan med partners.

Logga framtidens lärande

Sidan publicerad: 2023-04-27

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?