Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flicka som kastar en boll till en pojke i rullstol

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan

Den 2 juli byter grundsärskolan namn till anpassade grundskolan.

Förslaget på namnbyte kom från elever i särskolan och i juni 2022 fattade riksdagen beslut om att byta namn. Namnbytet börjar gälla 2 juli 2023.

Namnet anpassad skola är tydligare än det nuvarande och beskriver skolformen, det vill säga att verksamheten är anpassad utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Det här innebär ändringarna:

  • Grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • Gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • Komvux som särskild utbildning byter namn till komvux som anpassad utbildning.

Sidan publicerad: 2023-06-21

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?