Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev fotar träd tillsammans med lärare
Linn Malmén

Linn Malmén

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Ingen skolfotografering från och med höstterminen

Från och med läsåret 2023-2024 kommer det inte ske någon fotografering i kommunens förskolor och skolor.

Det finns flera anledningar till varför skolfotograferingen upphör:

  • Det finns många barn och elever som av olika anledningar inte får vara med på bild.
  • Skolfotograferingen ingår inte i förskolans eller skolans uppdrag, tar tid från undervisningen och kan innebära extra arbetsuppgifter för personalen. Det innebär också att skolan avsätter tid och personal till att anordna en aktivitet under skoltid där inte alla barn och elever får delta.
  • Förskolan och skolan ska vara avgiftsfri och vi vill undvika att vårdnadshavare ska känna sig pressade att köpa bilderna.
  • Skolfotona inte har samma viktiga roll som tidigare nu när de flesta har tillgång till mobiltelefon med kamera och även delar med sig av bilder i sociala medier.

Beslutet är taget av barn- och ungdomsförvaltningens skoldirektör och gäller alla förskolor och skolor.

Sidan publicerad: 2023-08-18

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?