Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Lärare och elever med dator
Linn Malmén

Linn Malmén

Ökad gymnasiebehörighet i de kommunala grundskolorna

Våren 2023 hade andelen elever som var behöriga till gymnasiet ökat med 0,7 procentenheter mot föregående år.

Efter sommarskola och prövning av betyg låg behörigheten till gymnasiets yrkesprogram på 88,1 % vårterminen 2023. Det är en ökning på 0,7 procentenheter mot föregående år. Snittet i riket låg på 85,2 %.

- Det visar att vi är på rätt väg, behörighet till gymnasiet är mycket viktigt. Vi kommer fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen och rikta insatser och stöd till de skolor och elever som behöver det, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Både huvudmannens och skolornas systematiska kvalitetsarbete har ett starkt fokus på att öka gymnasiebehörigheten då den är avgörande för elevernas framtidsval kring studier och arbete.

Statistik visar också att elevernas resultat i slutet av mellanstadiet är starkt kopplat till resultatet i årskurs 9 vilket understryker vikten av tidiga insatser i de lägre årskurserna.

Sidan publicerad: 2023-10-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?